Wednesday, 23 March 2011

عکس هایی از بزرگترین هفت سین جهان

بزرگترین هفت سین دنیا در کرمانشاه و در دامنه کوه بیستون پهن شده است. این هفت سین در کتاب رکوردها ثبت شد


منبع عکس ها: صفحه فیسبوک کرمانشاهی ها
No comments:

Post a Comment