Saturday, 4 February 2012

وقتی از هول حلیم توی دیگ افتادیم / " اینکه ۳ تا خورد شماره یک تیم ملی تان بود !؟ "همانطور که همه گان میداند تیم فوتبال پرسپولیس توانت پس مدت ۸ سال به سومین برد خود را در دربی دست یابد واز نگاهی دیگر بعد از ۲ سال و اندی توانست از زیر سایه شکست استقلال خارج شود.

زیبایی دربی ها در سراسر دنیا به کری خواندان قبل و بعد از ان است، اما آنچه که دربی ۷۴ پایتخت را متمایز ساخت تیتر بعضی از روزنامه های ورزشی بود که چه ساده غرور ملی را به پشیزی فروختند.

روزنامه خبر ورزشی تیتر اول خود را از قول ایمون زاید این چنین بر روی پیش خان روزنامه فروشی ها فرستاد:
" اینکه ۳ تا خورد شماره یک تیم ملی تان بود !؟ "

آقای خبر ورزشی، حیثیت تیم ملی مان را چند فروختید؟

No comments:

Post a Comment