Friday, 4 November 2011

خبر فوری/ سردار رویانیان در برنامه ورزش و مردم اعلام کرد: شیث اخراج و ملزم به پرداخت 300 میلیون / نصرتی تا پایان نیم فصل محروم ملزم به پرداخت 250 میلیون

خبر فوری/ سردار رویانیان در برنامه ورزش و مردم اعلام کرد: شیث از پرسپولیس اخراج شد و ملزم به پرداخت 300 میلیون تومان جریمه و نصرتی تا پایان نیم فصل محروم ملزم به پرداخت 250 میلیون تومان جریمه شد.


1 comment:

  1. آخه یکی نیست به این کثافت کهریزکی بگه 300 میلیون و 250 میلیون تومان را از کجا بیاورند؟ نکبت شده برای ما قاضی حکم از خودش در می کنه، تازه اش هم بازم این بنده خداها بشوخی انگشت دم کار گذاشتند چه بلائی باید سر تو و حکومتت آورد که باتوم توی مردم فرو می کردید؟؟؟؟؟؟

    ReplyDelete