Sunday, 6 November 2011

میهمان برنامه فردا شب نود کیست؟ سورپرایز فردوسی پور / محمد نصرتی فرداشب روی آنتن نود!

سورپرایز فردوسی پور درماجرای شیث و نصرتی‬
عادل فردوسی‌پور، تهیه کننده و مجری نود فردا شب در برنامه اش بیش از هفته گذشته به اتفاق بین شیث رضایی و محمد نصرتی می پردازد.

او قرار است محمد نصرتی، یکی از بازیکنان محکوم این روزهای پرسپولیس را روی آنتن بیاورد و با او به صورت تلفنی صحبت کند.

این در حالی است که بعد از اتفاقی که بین این دو در بازی با داماش گیلان افتاده هرگز فرصتی به دفاع به آن ها داده نشده بود.

گفته می شود نصرتی از آن روز تا کنون جز دو بار از خانه اش خارج نشده است.

No comments:

Post a Comment